Ojačitev pregrade Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak in izgradnja začasnega črpališča precejnih vod

Izberite leto novic:
21. 11. 2016