Na zemljiščih pod Odlagališčem nenevarnih odpadkov Bukovžlak bodo izvedli dodatna vzorčenja tal

Izberite leto novic:
1. 2. 2018