Gradbene mase

Ena od izvedenk plavajočega estriha je izvedba s sistemom toplovodnega ogrevanja.
Obloge iz naravnega kamna se polagajo podobno kot keramične ploščice. Za lepljenje uporabimo lepilo, izbira pa je odvisna tako od vrste oblog, stanja podlage kot tudi od namembnosti površin.
Tesnjenje površin kopalnic, balkonov, teras in bazenov pred polaganjem keramičnih oblog z elastičnimi vodotesnimi masami na cementni osnovi v veliki meri prepreči poškodbe oblog in njihovo odstopanje.
Varčevanje pri ometu in njegovi vgradnji pomeni zapravljanje denarja.
Za izvedbo talnih oblog iz keramičnih ploščic tudi v Sloveniji zaradi svojih dobrih lastnosti že kar nekaj časa prevladujejo talne ploščice, ki jih poznamo pod imeni granitogres, gres ploščice, gresporcelan in podobno.
Ko govorimo o lepljenju keramičnih ploščic na tako imenovane zahtevne podlage, imamo največkrat v mislih površine s talnim ogrevanjem ter lepljenje na že položeno keramiko. Ob pravilni izbiri lepila je seveda potrebno poleg napotkov proizvajalcev lepil upoštevati tudi splošno veljavne smernice za pripravo tovrstnih podlag.
O zimskih razmerah govorimo takrat, ko se temperature spustijo pod 5ºC. Hidratacija cementa se upočasni, čas vezanja malt se podaljša. Ko temperatura pade pod ledišče, se hidratacija praktično ustavi.
Vgrajeni ometi v bivalnih prostorih morajo poleg ravnosti površin in prilagojenosti stilu prostorov predvsem zagotavljati človeku prijazne pogoje za bivanje.
S 1. aprilom 2004 morajo lepila za keramiko v Sloveniji ustrezati nameravani uporabi in smejo biti dana v promet, če so skladna s standardom EN 12004.
V gradnji eno ali večstanovanjskih hiš še vedno prevladujejo klasični, preverjeni materiali. Za zidanje se najpogosteje uporabijo opečni zidaki različnih dimenzij, ki jih med seboj v konstrukcijsko celoto povezuje malta na cementno apneni osnovi. Kot osnovni omet se vgradijo klasični ali strojni ometi, ki so največkrat na mavčni ali cementni osnovi, na talne površine pa večinoma plavajoči cementni estrihi. Tovarniško pripravljene suhe mešanice za pripravo malt, ometov in estrihov so del gradbenega programa Cinkarne Celje.
Bistvena zahteva za gradbene objekte, ki mora biti izpolnjena ves čas njihove ekonomsko sprejemljive življenjske dobe, je njihova mehanska odpornost in stabilnost. Uporaba kakovostnih malt za zidanje je pri tem osnovni pogoj. Takšne so Omalt malte za zidanje iz Cinkarne Celje.