Bakrov oksiklorid – Anorganska sol

Dibakrov klorid trihidroksid

REACH številka: 01-2119966120-46-0006

Zakonodaja REACH je primarna kemijska zakonodaja, ki velja v celotnem prostoru EU. Uredba se nanaša na registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. V okviru enotnega sistema za registracijo, evalvacijo in avtorizacijo kemikalij morajo biti informacije o tveganjih, ki izhajajo iz določenih snovi, in obvladovanja teh tveganj predložene v celotni proizvodni verigi.

Za izvajanje uredbe REACH je zadolžena Evropska agencija za kemikalije – ECHA. 

Bakrov oksiklorid (dibakrov klorid trihidroksid) je anorganska sol registrirana v skladu z REACH zakonodajo za uporabe v različnih panogah industrije: kemična, tekstilna, agrokemična, lesna ter za poklicno uporabo: dodatek za krmne mešanice in gnojila, za galvansko zaščito, itn. 

Bakrov oksiklorid [Cu2(OH)3Cl] je v obliki finega praška zelene barve. Je zelo stabilen in praktično netopen v vodi in organskih topilih. Fizikalno – kemijski parametri so razvidni iz priloženih Tehničnih informacijah, v primeru dodatnih vprašanj pa smo dosegljivi na spodaj navedenih kontaktih.

Uporaba

Anorganska sol: bakrov oksiklorid se uporablja v različnih panogah industrije kot: kemična, tekstilna, agrokemična, lesna ter za poklicno uporabo: dodatek za krmne mešanice in gnojila, za galvansko zaščito, itn.

Pakiranje

25 kg, big-bag vreča

Tehnične informacije

Varnostni listi

Kontakt

Mateja Cvikl-Marovt - prodaja
T: +386(0)3 427 6212
M: +386(0)30 998 691
e-mail: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Vesna Gaberšek - tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6339
e-mail: vesna.gabersek@cinkarna.si

Karmen Veber – tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6372
e-mail: karmen.veber@cinkarna.si