Cuprablau Z 35 WG

Močljive granule na osnovi bakra

PREVENTIVNI KONTAKTNI FUNGICID

SESTAVA:

100 g proizvoda vsebuje:
35 g bakra (v obliki bakrovega oksiklorida)
 
Pomembne prednosti, zaradi katerih je pripravek konkurenčen:
  • Širok spekter delovanja na glive,
  • Dobro baktericidno delovanje,
  • Velika odpornost na rezistenco patogenov,
  • Ne vpliva na populacijo koristnih organizmov,
  • Primeren za integrirano in ekološko varstvo kmetijskih rastlin,
  • Pri pripravi škropilne brozge se ne praši.
Proizvajalec:
CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva 26, 3001 Celje, Republika Slovenija
 
KARAKTERISTIKE: CUPRABLAU Z 35 WG je v obliki omočljivih granul, ki ga zaradi izjemne finosti delcev odlikuje dobra oprijemljivost in enakomerna porazdelitev po listni površini. Te značilnosti omogočajo večjo fungicidno in baktericidno učinkovitost.

Področje uporabe, količini in načini uporabe

TRETIRANJE PEČKATEGA SADNEGA DREVJA (JABLANE, HRUŠKE, KUTINA):
Proti jablanovemu raku (Nectria galligena), proti navadni sadni gnilobi /skladiščni moniliji (Monilia fructigena), proti gnilobi koreninskega vratu jablan in hrušk (Phytophthora cactorum) proti bekterijskemu hruševemu ožigu (Erwinia amylovora).

ODMERKI
Pri jesenko-zimske treiranju in pojavu raka: 135 – 145 g/hl (1,62 – 2,175 kg/ha), dovoljena so največ 3 tretiranja v eni rastni dobi.

Tretiranje v času vegetacije (oblike popkov, zeleni poganjki, ko so cvetni brsti še zaprti): 110 – 120 g/hl (1,32 – 1,8 kg/ha). Dovoljena so največ 4 škropljenje v eni rastni dobi.

Bakterijski hrušev ožig:
ODMERKI: 40 – 50 g/hl (0,480 – 0,750 kg/ha) pri jesenskem tretiranju oz. tretiranju do začetka pomladi. Dovoljena so največ 4 tretiranja v eni rastni dobi.

GNILOBA KORENINSKEGA VRATU JABLAN IN HRUŠK (Phytophthora coctorum)
V odmerku 15 – 35 g/hl (največ 2,1 kg/ha)
NEŠPLJA: proti rji ali škrlupu na nešpljah (Fusicladium eriobotryae)
ODMERKI: 140 – 190 g/ha (1,4 – 2,280 kg/ha)

TRETIRANJE KOŠČIČASTEGA SADNEGA DREVJA (breskev, marelica, češnja, sliva/češplja): samo pri  škropljenju  v jesensko-zimskem času, in sicer proti breskovi kodravosti (Taphrina deformans), proti listni luknjičavosti koščičarjev (Stigminia carpophila = Coryneum beijerinskii); proti cvetni moniliji in proti navadni sadni gnilobi (Monilia laxa, M. fructigena), proti listni pegavosti (Cladosporium carpophilum), proti češnjevi listni pegavosti (Cylindrosporim padi), proti češnjevi kodravosti (Taphrina cerasi), proti rožičavosti češpelj (Taphrina pruni).

Vzporedno/stransko pripravek deluje proti bakterijski pegavosti na koščičastem sadju (Xanthomonas campestris pv. Pruni), proti breskovemu bakterijskemu ožigu (Pseudomonas syringaw pv. Persicae), proti bakterijskim boleznim marelic, ki jih povzroča bakterija (Pseudomonas ayringae py. Syringae).
ODMERKI: 160 – 170 g/hl (1,6 – 2,040 kg/ha).
Dovoljena so največ 4 škropljenja v eni rastni dobi.

ODMERKI: v odmerku 20 – 40 g/hl ( največ 1,7 kg/ha).

CITRUSI: Proti gnilobi korenin in koreninskega vratu (Phytophthora citrophthora, Phytophthora spp), proti glivičnim obolenjem (Phytophthora spp.), proti glivičnim boleznim citrusov (Capnodium citri), proti ožigu citrusov (Colletotrichum gloeosporioides). Vzporedno/stransko pripravek deluje proti bakterijskemu raku na agrumih (Xanthomonas campestris). 
ODMERKI: 140 – 210 g/hl (1,4 – 2,1 kg/ha).
Dovoljena so največ 3 škropljenja v eni rastni dobi.

OLJKE: proti pavjemu očesu (Spilocaea oleagina), proti oljkovemu raku (Pseudomonas syringae subsp.). Izvajanje preventivnega opravimo po zimski rezi oljk.

ODMERKI: 160 – 220 g/hl (1,6 – 2,2 kg/ha)
Dovoljena so največ 3 škropljenja v eni rastni dobi.

AKTINIDIJA (KIVI)

Proti gnilobi koreninskega vratu (Phytophthora cacorum, Phytophthora spp.) Proti alternarijski pegavosti (Alternaria alternata), proti bakterijskemu ožigu aktinidije (Pseudomonas syringae pv. Syringae).
ODMERKI: 210 g/hl (2,1 kg/ha)-

Dovoljeni sta največ 2 tretiranji v eni rastni dobi.
Koreninska gniloba (Phytophthora fragariae), jagodna listna pegavost (Mycosphaerella fragariae), jagodna oglata listna pegavost (Xanthomonas fragariae):
Škropljenja se izvaja v obdobju jesen-zima in ob začetku vegetacije.
ODMERKI: 110 – 140 g/hl (1,1 – 1,4 kg/ha). Dovoljeno je največ 5 tretiranj v eni rastni dobi.

LUPINARJI (oreh, lešniki, kostanj in mandlji):

Glivična bolezen lešnikov (Cytospora corylicola), listna pegavost kostanjev (Mycosphaerella maculiformis).

Vzporedno/stransko pripravek deluje proti bakterijski pegavosti orehov (Xanthomonas campestris pv. juglandis), bakterijskemu ožigu leske (Xanthomonas campestris pv. corylina), bakterijskemu raku leske (Pseudomonas syringae).
ODMERKI: 160 – 170 g/HL (1,6 – 1,7 kg/ha). Dovoljeni sta največ 2 škropljenji v eni rastni dobi.

Za mandlje velja:
ODMERKI:
160 – 170 g/hl (1,6 – 2,04 kg/ha). Dovoljena so največ 4 škropljenja v eni rastni dobi.

JAGODIČEVJE IN DROBNO SADJE (borovnice, ribez, malina, murve, kosmulja):
Proti pegavost robid (Mycosphaerella rubi)

ODMERKI: 160 – 170 g/hl (1,280 – 1,7 kg/ha).
Dovoljenia sta največ 2 škroplenjai v eni rastni dobi.

ZELENJAVA PLODOVKE:

1. RAZHUDNIKOVKE: (paradižnik, jajčevec)

Paradižnik:

Proti paradižnikovi plesni (Phytohthora infestans), proti pritlehni trohnobi paradižnikovega stebla (Phytophthora nicotianae var. parasitica).

Proti bakterijski pegavosti paradižnikovih plodov (Pseudomonas syringae pv. Tomato), proti krastavosti plodov paradižnika (Xanthomonas campestris).

ODMERKI: 140 – 160 g/hl (1,4 – 1,6 kg/ha).
Dovoljena so največ 4 škropljenja  v eni rastni dobi.

Jajčevci:
Proti ožigu na jajčevcih (glivični okužbi jajčevcev)

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (1,1 – 1,5 kg/ha).
Dovoljeni sta največ 2 škropljenja v eni rastni dobi.

 

2. BUČNICE z užitno lupino, gojene na njivah ali v rastlinjakih (velike kumare, kumare za vlaganje, bučke)
BUČNICE  z neužitno lupino, gojene samo na poljih:
Proti kumarni plesni/plesni bučnic (Pseudoperonospora cubensis), proti bučnemu ožigu/kumarnemu ožigu ali antrakozi (Colletotrichum lagenarium), bakterijskemu ožigu bučnic/mastni pegavosti kumar (Pseudomonas syringae).

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (0,880 – 1,5 kg/ha).
Dovoljeni sta največ 2 škropljenja v eni rastni dobi.

ČEBULICE (česen, čebula, šalotka):
Proti čebulni plesni (Peronospora schleideni)

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (0,660 – 1,5 kg/ha).

LISTNA ZELENJAVA (vrtna solata, endivija (cikorija, radič), rukola, špinača):
Proti solatni plesni (Bremia lactucae), proti listni pegavosti (Alternaria porri), proti solatni antraknozi (ožigu) (Marssonina panottoniana), proti bakterijski solatni gnilobi (Pseudomonas cichorii), proti bakterijski solatni pegavosti (Xanthomonas campestris pv. vitians).

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (0,660 – 1,5 kg/ha).
Dovoljenih je največ 5 škropljen v eni rastni dobi.

KAPUSNICE cvetoče (cvetača, brokoli):
Proti kapusni plesni (Peronospora brassicae), proti pegavosti kapusnic (Mycosphaerella brassicicola), proti črni listni pegavosti kapusnic (Alternaria brassicola).

Vzporedno/stransko pripravek deluje proti:
Črni žilavosti kapusnic/kapusni žilavki (Xanthomonas campestris pv. campestris).

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (0,660 – 1,5 kg/ha).
Dovoljenih je največ 5 škropljenj v eni rastni dobi.

STROČNICE (SVEŽE) IN ZRNATE (stročji fižol, fižol, grah, bob):
Proti fižolovemu ožigu ali vdrti fižolovi pegavosti (Colletotrichum lindemuthianum), proti fižolovi plesni (Phytophthora phaseoli), proti grahovi plesni (Peronospora pisi), proti grahovi pegavosti (Ascochyta pisi), proti bobovi pegavosti (Ascochyta fabae), bakterijskim boleznim: proti mastni fižolovi pegavosti (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), proti navadni bakterijski fižolovi pegavosti (Xanthomonas campestris), proti grahovi bakterijski pegavosti (Pseudomonas syringae).

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (0,660 – 1,5 kg/ha).
Dovoljenih je največ 5 škropljenj v eni rastni dobi.

CVETLICE
Proti vrtnični peronospori (Peronospora sparsa), proti črni listni pegavosti vrtnic (Marssonina rosae), proti listni pegavosti nageljnov (Alternaria dianthi), proti rjavi listni pegavosti (sušenje listov) lovorikovec (Sphaeropsis malorum).

Vzporedno/stransko pripravek deluje proti bakterijskim in glivičnim boleznim.

ODMERKI: 110 – 150 g/hl (0,660 – 15 kg/ha).
Dovoljeni sta največ 2 škropljenji  v eni rastni dobi.
CIPRESE:
Proti cipresovem raku (Coryneum = Seiridium cardinale)

ODMERKI: 290 – 360 g/hl (2,320 – 3,6 kg/ha).

KROMPIR:
Proti krompirjevi plesni (Phytophthora infestans), proti črni listni pegavosti (Alternaria porri f.sp. solani).

ODMERKI: 170 – 210 g/hl (1,7 – 2,1 kg/ha).
Dovoljena so največ 4 škropljenja v eni rastni dobi.

TOBAK:
Pri tobačni plesni (Peronospora tabacina) in proti pritlehni trohnobi (Phytophthora nicotianae).

ODMERKI: 140 – 180 g/hl (1,4 – 1,8 kg/ha).
Dovoljeni sta največ 2 škropljenja v eni rastni dobi.

MEŠANJE (KOMPATIBILNOST) Z DRUGIMI FFS
Cuprabalu Z 35 WG se sme mešati s sredstvi, ki reagirajo alkalno ali imajo kislo pH reakcijo.

FITOTOKSIČNOST:
Škropljenje naj se ne opravlja med cvetenjem.
Na breskvah, češpljah in različnih vrstah jablan in hrušk, ki so občutljive za baker, je proizvod lahko fitotoksičen, če ga uporabljamo v času polne vegetacije: v takih primerih se odsvetuje uporaba sredstva.
Pri manj znanih vrstah vrtnin, cvetic ali okrasnih rastlin najprej poškropite manjšo površino.

KARENCA
3 dni za cvetice, paradižnik,
7 dni za solatnice, bučnice,
10 dni za paradižnik za predelavo
14 dni za oljko, krompir, kapusnice