Clinic 360 SL

Herbicid
Vodotopni koncentrat (SL).

Vsebuje:
Glifosat (čista a.s.) ...............................  360 g/L (30,8 % w/w)
CAS št.: 1071-83-6
Glifosat v obliki IPA soli (tehnična a.s.) ........  486 g/L (41,5 % w/w)
CAS št.: 38641-94-0

Pakiranje: 1 L in 20 L

Značilnosti: 
CLINIC® 360 SL se uporablja kot neselektivni sistemični herbicid v nasadih agrumov (pomaranče, mandarine, limone, grenivke), pečkatega sadja (jablane, hruške), koščičastega sadja (marelice, nektarine, breskve, češnje), mandljev, v vinogradih, oljčnikih, na strniščih (pred oranjem ali setvijo) in na nekmetijskih zemljiščih za zatiranje enoletnega in večletnega plevela.

Pogoji skladiščenja:
Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščitenim pred vlago in virom toplote, pri temperaturi od 5 °C do 30 °C, ločeno od hrane, pijače in krmil,  nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Način delovanja:
CLINIC® 360 SL se uporablja kot neselektivni sistemični herbicid v nasadih agrumov (pomaranče, mandarine, limone, grenivke), pečkatega sadja (jablane, hruške), koščičastega sadja (marelice, nektarine, breskve, češnje), mandljev, v vinogradih, oljčnikih, na strniščih (pred oranjem ali setvijo) in na nekmetijskih zemljiščih.

Uporaba:
Za zatiranje:
a) enoletnega plevela v odmerku 1,5-2 L/ha (15-20 ml na 100 m2), tretira se, ko je plevel v fazi aktivne rasti največ dvakrat letno;
b) plevelov iz rodu slezenovcev (Malva spp.), kopriv (Urtica spp.), dresni (Polygonum spp.) in tolščaka (Portulaca spp.) v odmerku 4-6 L/ha (40-60 ml na 100 m2), tretira se, ko je plevel v fazi aktivne rasti največ dvakrat letno;
c) večletnega plevela v odmerku 5-10 L/ha (50-100 ml na 100 m2), tretira se, ko je plevel tik pred cvetenjem, v fazi cvetenja ali takoj po cvetenju največ enkrat letno;
d) olesenelega plevela (npr. robide (Rubus spp.) na nekmetijskih površinah, ko je rastlina v fazi polne zrelosti v odmerku 5-10 L/ha največ enkrat letno na isti površini.

Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2).

Fitotoksičnost:
Sredstvo je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene dele rastlin in na sosednje gojene rastline.

Mešanje:
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.

Karenca:
Karenca za agrume, mandlje, pečkato in koščičasto sadje, trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter oljke je 7 dni. Karenca za strnišča je zagotovljena s časom uporabe.

Tehnika uporabe sredstva:
Preprečevanje nastajanja ostankov: Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, speremo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in poškropimo na že poškropljeni površini.

Varnostni listi