Herbocid

Herbicid
Vodotopni koncentrat (SL).

Vsebuje:
2,4 D v obliki DMA .......... 559 g/L (48,3 % w/w)
CAS št.: 2008-39-1

Pakiranje: 1 L

Značilnosti:
Herbocid je sredstvo za varstvo rastlin - herbicid za zatiranje plevela v strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala), koruzi ter na travnikih in pašnikih. 

Pogoji skladiščenja: 
Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru pri temperaturi od 5°C do 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Način delovanja: 
Herbocid je selektivni translokacijski herbicid, ki ga uporabljamo za zatiranje širokolistnega plevela. 

Uporaba: 
Herbocid se uporablja kot selektivni translokacijski herbicid za zatiranje širokolistnega plevela:
a) v pšenici, ječmenu, rži in tritikali brez podsevka v odmerku 1,6 L/ha (16 ml na 100 m2).Tretira se od sredine razraščanja do do začetka kolenčenja (fenofaze 23, 30, 31 GS po BBCH). b) v koruzi v odmerku 1,0 do 1,5 L/ha (10-15 ml na 100 m2). Tretira se v času, ko ima koruza razvite 3 - 4 liste oziroma je visoka 15 - 20 cm. 
c) na travnikih in pašnikih v odmerku 2,2 L /ha (22 ml na 100 m2). Tretira se, ko so trave v polnem razraščanju oziroma po prvem odkosu, ko se začnejo ponovno razraščati. Navedene odmerke sredstva uporabljamo ob porabi do 400 L vode na hektar (do 4 L vode na 100 m2). 

Herbocid dobro zatira naslednji širokolistni plevel: 
  • njivsko gorjušico (Sinapis arvensis), 
  • navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), 
  • njivski osat (Cirsium arvense), 
  • metlike (Chenopodium spp.) in 
  • njivski slak (Convolvolus arvensis). 
Sredstvo ni dovolj učinkovito za zatiranje plezajoče lakote (Galium aparine). 

Opozorila: Herbicidov na podlagi 2,4-D ne smemo uporabljati v semenski koruzi. Sredstvo lahko uporabimo na isti površini samo enkrat na leto. Tretiramo pri temperaturah med 5°C in 25°C. Sredstva  ne smemo uporabljati v vetrovnem vremenu.

Fitotoksičnost: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodilom za uporabo ni fitotoksično. Herbocid, uporabljen v večjih količinah ali ob nepravem času, lahko deluje ob neugodnih pogojih fitotoksično. Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke, sadno drevje, vinsko trto in metuljnice (belo in črno deteljo).

Karenca: 28 dni za travnike in pašnike; za pšenico, ječmen, rž, tritikalo in koruzo je karenca  zagotovljena s časom uporabe. 

Mešanje: Sredstvo lahko mešamo z nekaterimi drugimi herbicidi; njihov spekter delovanja je tako še širši. 

Priprava sredstva za uporabo: Pred odmero sredstva, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjena s čisto vodo.  Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar  škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge. 

Ukrepi za zaščito uporabnika: Pri delu pazimo, da pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavajmo razpršenih delcev pripravka. Pri pripravi in uporabi sredstva nosimo zaščitno obleko, očala/ščitnik za obraz in nepremočljive rokavice. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali suma na zastrupitev prenehamo z delom in ukrepamo po navodilu prve pomoči. Po delu se moramo umiti (prhanje, kopel) in preobleči. Umijemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva in napravo za škropljenje. Ločeno shranjevanje delovnih oblek. 

Znaki zastrupitve: Znojenje, glavobol, slabost, driska, bruhanje, slinjenje, bolečine v želodcu,  zamegljen vid, mišični krči, izguba refleksov, srčni in cirkularni kolaps, koma. 

Varnostni listi