Calcin - Mg

Številka dovoljenja: 3434-37/2009/2 od 16.09.2009

CalCin Mg je naravno anorgansko mineralno gnojilo s sekundarnima hraniloma kalcij (Ca) in magnezij (Mg).

Vsebnost hranil:

  • 22 % kalcija (Ca), oziroma 52-58 % kalcijevega karbonata (CaCO3)
  • 13 % magnezija (Mg), oziroma 40-45 % magnezijevega karbonata (MgCO3)

Način uporabe:
CalCin Mg uporabljamo kot regulator pH vrednosti talne raztopine in kot gnojilo, ki poleg kalcija (Ca) vsebuje tudi magnezij (Mg). pH vrednost talne raztopine je bistvena lastnost tal, ki vpliva na fizikalno – kemične procese v tleh in na fiziološke procese v rastlinah. Ker rastline odvzemajo Ca in Mg iz tal, z dodatkom gnojila preprečujemo zakisanost tal ter vračamo v tla tudi Mg, kar je zelo pomembno na lahkih tleh.

Apnenje – kalcificiranje opravimo v stanju mirovanja vegetacije na podlagi predhodne analize tal (pH vrednosti, organska snov, vrsta tal) in glede na predviden odvzem hranil s pridelkom jeseni lahko tudi spomladi (mesec pred setvijo, najmanj tri tedne po uporabi herbicidov in ne istočasno z ostalimi gnojili).

Priporočeni maksimalni enkratni odmerki (za tla s 4% humusa):

Vrsta tal Odmerek gnojila
Lahka (peščena, ilovnato - peščena) (400–600) kg/ha oz. (40– 60) g/m2
Srednje težka (ilovica, glinena ilovica) (600-1000) kg/ha oz. (60–100) g/m2
Težka (ilovnata glina, glina) (1000-1500) kg/ha oz. (100–150) g/m2
Kalcificiranje izvajamo vsako drugo leto na zelo kislih, lahkih tleh in vsako četrto leto na težjih, manj kislih tleh.
V humidnejših razmerah (veliko padavin, namakanje) CalCin Mg dodajamo vsako leto v odmerku 100 kg/ha.

Prednosti gnojila CalCin Mg:
  • dolgoročno izboljša pH vrednost talne raztopine in strukturo kislih tal (izmenjava plinov v tleh je učinkovitejša),
  • mobilizira vezana hranila v tleh,
  • izboljša kapaciteto tal za rastlinam dostopno vodo (zmanjšuje vpliv suše),
  • pospeši hitrejše sproščanje fosforja (P) iz odmrle organske snovi,
  • bistveno izboljša rodovitnost tal.
Navedene količine gnojila enakomerno raztrosimo po površini z univerzalnim trosilcem. Manjše odmerke oziroma površine pa potrosimo ročno.

Varovanje okolja in nadzor nad izpostavljenostjo
Izdelek ne sme nekontrolirano prehajati v okolje. V primeru povečanega prašenja uporabimo osebno zaščitno opremo kot zaščitna obleka, protiprašni filter in očala s stranskim ščitom.

Pakiranje
25 kg, big – bag vreča.

Tehnične informacije

Varnostni listi