Bakrovi fungicidi - Cuprablau Z

Prednost anorganskih bakrovih fungicidov/baktericidov Cuprablau Z:

Baker (Cu) je v vseh segmentih nepogrešljiv za zatiranje bakterijskih bolezni. Z uporabo bakrovih fungicidov se upočasni razvoj odpornosti na klasične organske fungicide. Bakrovi fungicidi imajo zelo pomembno mesto v ekološki pridelavi, kjer je temeljno sredstvo za kemično zatiranje mnogih bolezni in za ohranitev pridelkov, prav tako pa bo še kar nekaj časa ostajala potreba po uporabi za jablanov rak in bakterijski ožig. Fungicidi/baktericidi Cuprablau Z zaradi velike razporeditve delcev zagotavljajo želeno učinkovitost z nizkimi delovnimi koncentracijami; zaradi njihove dobre puferne sposobnosti je manj možnosti za pojav fitotoksičnosti; rezistenca se ne pojavlja; ostanki Cu v plodovih pa so pod mejnimi vrednostmi. Pomembno je poudariti, da alternativni pripravki niso dovolj učinkoviti, za določene kulture pa jih sploh ni.

Proizvodni program:

Kontakt

Mateja Cvikl-Marovt - prodaja
T: +386(0)3 427 6212
M: +386(0)30 998 691
e-mail: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Nande Osojnik – agro nasveti
T: +386(0)3 427 6232
M: +386(0)31 504 512
F: +0386(0)3 427 6295
e-mail: nande.osojnik@cinkarna.si

Vili Kurnik – agro nasveti
T: +386(0)3 427 6233
M: +386(0)51 367 008
e-mail: vili.kurnik@cinkarna.si

Vesna Gaberšek - tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6339
e-mail: vesna.gabersek@cinkarna.si

Karmen Veber – tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6372
e-mail: karmen.veber@cinkarna.si