Cuprovin 50

Tip gnojila: E.1.3g

Anorgansko mineralno gnojilo z bakrom (Cu) iz bakrovega oksiklorida za foliarno gnojenje kmetijskih pridelkov, v obliki praška za suspenzijo.

Vsebnost hranil: baker (Cu), 50 % (m/m) 

Uporaba: Gnojilo Cuprovin 50 z visoko vsebnostjo bakra uporabljamo za foliarno gnojenje kultur med vegetacijo, zlasti v obdobju potreb po bakru. Ne presegamo priporočenih količin. Predlagana priporočila so splošne narave, upoštevati moramo potrebe posameznih kultur in njihove pogoje za gojenje.

Priporočeni odmerki
Kultura Odmerek s škropljenjem
(čas uporabe)
Poraba vode
Žita, koruza do 1,0 kg / ha
(zgodnja faza razvoja)
do 750 L / ha
Trta do 1,0 kg / ha
(zgodnja faza razvoja)
do 750 L / ha
Lupinarji (orehi, lešniki) 2,0 – 3,0 kg / ha
(pred in po cvetenju)
do 750 L / ha
Pečkato sadje (jabolka, hruške) do 2,0 kg / ha
(zgodnja faza razvoja, po spravilu)
do 750 L / ha
Koščičasto sadje
(breskve, marelice)
2,0 - 3,0 kg / ha
(po spravilu plodov)
do 750 L / ha
Jagode, oljka do 1,0 kg / ha
(pred cvetenjem in po spravilu)
do 750 L / ha
Zelenjava
(korenje, čebula)
do 1,0 kg / ha
(začetna faza razvoja)
do 750 L / ha
Travniki, pašniki
(ne za drobnico)
do 1,0 kg / ha (pred pašo ali košnjo oz. pred začetkom rasti) do 750 L / ha
Iglavci do 1,0 kg / ha (jeseni ali zgodaj spomladi) do 750 L / ha
Gnojilo ne mešamo s kislimi sredstvi. Pred pripravo zmesi z drugimi gnojili ali fitofarmacevtskimi sredstvi izvedemo preskus mešanja.

Varovanje okolja in nadzor nad izpostavljenostjo: Gnojilo ne sme nekontrolirano prehajati v okolje in mora biti všteto v bilanci letnega vnosa bakra na istem zemljišču. V primeru povečanega prašenja pri pripravi suspenzije uporabimo respirator za prašne delce, zaščitno obleko in varovalna očala.

Pakiranje: 1 kg, 25 kg, 35 kg

Letaki

Tehnične informacije

Varnostni list