Zelena galica

Gnojilo ES

Anorgansko mineralno gnojilo, železova sol (železov sulfat heptahidrat).

Vsebnost hranil: od 17 do 18% železa (Fe). Več kot 12% železa (Fe) topnega v vodi.

Uporaba

Zeleno galico uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje železove kloroze vinske trte, sadnega drevja, jagodičevja, okrasnih rastlin in kot sredstvo za uničevanje mahu na okrasni zelenici. Železova kloroza je fiziološka motnja, ki se pri rastlinah pojavi zaradi pomanjkanja aktivnega železa. Za normalen razvoj, predvsem pa za sintezo listnega zelenila, potrebujejo rastline železo ves čas v rastni dobi. V takšnih primerih se je zoper klorozo pokazalo učinkovito gnojilo Zelena galica. To je železova sol, ki poleg železa vsebuje v manjši meri tudi nekatere druge mikro elemente. Znižuje pH tal in izboljšuje njihovo strukturo, tla postanejo primernejša za obdelavo in za rast rastlin. Zeleno galico trosimo vedno pred dežjem, ob uporabi gumijastih rokavic, škornjev in zaščitne obleke. Če galico dodajamo v obliki raztopine, moramo uporabljati plastično posodo, ki jo po uporabi temeljito umijemo.

Vinska trta

Zeleno galico lahko trosimo okoli klorotičnih trsov, oziroma v medvrstni prostor, če so prizadete večje površine. Ne glede na način aplikacije je potrebno na trs dodati do maksimalno 0,3 kg Zelene galice, odvisno od intenzitete kloroze. Zeleno galico je mogoče aplicirati tudi foliarno, s škropljenjem na list. Uporabljamo od 2 do 4 kg/ha. Škropiti pričnemo takoj, ko opazimo rumenenje listov in ponavljamo 2 do 4-krat v sezoni. 

Drevesa in grmičevje (breskve, hruške, kutine, jagode, maline in robide)

Način dodajanja Zelene galice je isti kot pri vinski trti. Na drevo uporabimo do 0,3 kg Zelene galice, odvisno od velikosti drevesa; v drevesnicah potrosimo od 30 do 40 g Zelene galice na m2. Površino po aplikaciji obilno zalijemo, da se vsa sol raztopi, oziroma zalivamo z že pripravljeno raztopino.

Cvetoče kulture (vrtnice, rododendroni, hortenzije, gladiole in nageljni)

Ker so te v splošnem precej občutljive, je najbolje, da Zeleno galico dodajamo z zalivanjem od 3 do 4-krat letno. Na m2 uporabimo od 15-20 g Zelene galice. 

Navodilo za odstranjevanje mahu na tratah in zelenicah z zeleno galico

Za odstranjevanje mahu po navadi uporabimo 40 g Zelene galice na m2 površine. Količino lahko povečamo maksimalno na 70 g/m2, odvisno od tega, koliko je mahu in kako na debelo se pojavlja. Kadar ne pričakujemo dežja, je površino po aplikaciji priporočljivo zaliti. Za obnovo manjših površin (vrtne trate, tenis igrišča, okolica sadnega drevja) lahko aplikacijo izvedemo s škropljenjem že pripravljene raztopine Zelene galice. Za 100 m2 površine pripravimo 10 L raztopine, ki vsebuje od 400 do 600 g Zelene galice. Po aplikaciji mah počrni in odmre.

Varovanje okolja

Zeleno galico trosimo pred dežjem, ob uporabi gumijastih rokavic in škornjev ter zaščitne obleke. Če ni dežja, površine intenzivno zalijemo. V primeru, da Zeleno galico dodajamo v obliki raztopine, moramo uporabljati plastično posodo, ki jo po uporabi temeljito umijemo. Pazimo, da sol ali raztopina ne pride v stik z betonskimi izdelki, saj na njih pusti rjave madeže.

Uporaba Zelene galice ni dovoljena v varovalnih pasovih, vodnih zajetjih pitne vode, varovalnih pasovih jezer, rek in potokov.


Pakiranje: 5 kg, 25 kg

Tehnične informacije

Varnostni listi