SCC osnovne barve

Iz devetih osnovnih pisanih barv, črne in transparentne bele barve, izdelamo 84 nians po recepturah, ki so navedene v SCC katalogu.
Pri mešanju nians moramo upoštevati obstojnosti osnovnih SCC barv, ki sestavljajo želeno nianso glede na podatke v tabeli.
Niansa je obstojna toliko, kolikor je obstojna najmanj obstojna osnovna barva. Svetlenje s transparentno belo poslabša svetlobno obstojnost.

Prilagajanje barv
Zaradi univerzalnosti barv lahko SCC barve prilagajamo glede na pogoje tiska in tiskovne podlage z vsemi pomožnimi sredstvi, ki jih proizvaja Cinkarna Celje.

Za štiribarvni tisk so namenjene
SCC 3   - rumena
SCC 25 - magenta, rdeča
SCC 47 - cian, modra
SCC 88 – črna
SCC Svetloba Pokrivnost Alkohol Nitro Alkalije Vroče kalandriranje Hladno plastificiranje
3 5 ? + + + + +
7 6 ? + + + + +
13 6 ? + + + - ~
25 5 0 + + ~ + +
27 4 0 - - - - +
33 4 0 - - - - -
43 4 0 - - - - +
47 8 0 + +- + + +
53 8 0 + + + + +
88 8 ? + + + + +
Legenda:
1-8 svetlobna obstojnost (1 je najmanj)
0 transparentne
? pol prekrivno
? prekrivne
+ obstojno
~ delno obstojno
- neobstojno

Predstavitve

Navodila za delo

Varnostni listi (nova razvrstitev)

Varnostni listi (stara razvrstitev)

Našim kupcem nudimo tehnično podporo pri uvajanju novih izdelkov in iskanju optimalnih rešitev za potrebe posameznega kupca.

Individualen pristop h kupcu je naša največja komparativna prednost.

Kontakt

Dubravka Kunst - prodaja
tel.: 003863/427-6218
e-mail: dubravka.kunst@cinkarna.si

Andraž Brečko - tehnične informacije
tel.: 003863/427-6388
e-mail: andraz.brecko@cinkarna.si