CCA 100 AS

CCA 100 AS je stabilizirana vodna suspenzija ultrafinega titanovega dioxida (TiO2) z odličnimi
fotokatalitičnimi lastnostmi v prisotnosti naravne ali umetne UV svetlobe. Naša lastna tehnologija
oblikovanja in proizvajanja delcev je temelj za vrhunske lastnosti proizvoda pri raznovrstnih
aplikacijah.

Glavne aplikacije so:

  • Zunanje aplikacije.
  • Fotokatalizator, ki se uporablja za samočistilni efekt na steklu, keramiki in drugih gradbenih materialih.
  • Čiščenje zraka in vode (razgradnja NOx, SOx, organskih molekul, itd).
  • Odstranjevanje neprijetnih vonjav.

Oblikovano in optimizirano za uporabo v fotokatalitske namene:

  • Ultrafini TiO2 brez pigmentnih lastnosti.
  • Zelo stabilna, pH kisla, bela vodna suspenzija.
  • Anatasna kristalna struktura.
  • Razgradnja organskih in anorganskih molekul pod vplivom UV svetlobe.
  • Priporočeno za aplikacije v kislem pH območju.

Embaliranje

  • Pakiranje v 50 (60 kg) in 150 L (170 kg) sode.

Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 ~ 20%
Gostota ~ 1,2 g/cm3
pH 1
Velikost kristalitov (Scherrer) ~ 10 nm
Specifična površina > 250 m2/g

Tehnične informacije

Varnostni list