CCA 100 AS

Tip
CCA 100 AS
Zelo dobro dispergirani polikristalinični ultrafini delci anatasa v kisli vodni suspenziji. Vsebnost kisline (HCl) je nizka.

Uporaba

 • Fotokatalizator za doseganje samočistilnega efekta:
  • za rabo na zunanjih površinah,
  • steklo,
  • keramika,
  • različni gradbeni materiali/izdelki.
 • Razgradnja NOx
 • Antimikrobni efekt (dezinfekcija)
 • Varovanje pred algami in glivami
 • Čiščenje vode in zraka.

Embaliranje
Pakiranje v 50 (60 kg) in 150 L (170 kg) sode.

Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 Interna metoda min 20 %
Gostota Interna metoda ~ 1,2 g/cm3
pH Interna metoda ~ 1
Velikost kristalitov (Scherrer) Interna metoda ~ 10 nm

Tehnične informacije

Tehnične informacije