CCR 110

Tip
CCR 110
Ultrafini delci rutila v nevtralni suspenziji. Ultrafini delci rutila so površinsko modificirani. Odlikuje jih dobra transparentnost in UV zaščita.

Uporaba

  • transparentni premazi, ki nudijo UV zaščito za različne substrate (les, plastika,…)
  • kozmetika (transparentne sončne kreme, ki nudijo UV zaščito)

Embaliranje
Pakiranje v 50(60 kg) in 150 L (170 kg) sode.

Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 Interna metoda min 15 %
Gostota Interna metoda ~ 1,2 g/cm3
pH Interna metoda 6 - 8
Velikost kristalitov (Scherrer) Interna metoda ~ 10 nm
Površinska modifikacija SiO2

Tehnične informacije

Varnostni listi