CCR 150

Tip
CCR 150
Ultrafini delci rutila v nevtralni suspenziji. Ultrafini delci rutila so površinsko modificirani. Odlikuje jih odlična UV zaščita in izboljšana vremenska obstojnost.

Uporaba

  • transparentni premazi, ki nudijo UV zaščito za različne substrate (les, plastika,…)
  • dodatek plastičnim masam za izboljšanje fizikalnih in/ali kemijskih lastnosti
  • transparentna UV absorpcijska plastična embalaža za živila in UV absorbcijska folija
  • UV zaščita v polimerih

Embaliranje
Pakiranje v 50(60 kg) in 150 L (170 kg) sode.

Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 Interna metoda min 15 %
Gostota Interna metoda ~ 1,2 g/cm3
pH Interna metoda 6 - 8
Velikost kristalitov (Scherrer) Interna metoda ~ 10 nm
Površinska Modifikacija Al2O3, Fe2O3

Tehnične informacije

Varnostni listi