CCR 220 Mn

Tip
CCR 220 Mn – UV absorber
Ultrafini delci rutila so prisotni v nevtralni suspenziji. V kristalno strukturo titanovega dioksida so vgrajeni manganovi ioni, ki zagotavljajo zaščito v širokem spektru UVA in UVB svetlobe in dajejo materialu rožnato barvo (barvo kože).

Uporaba

  • Transparentni lesni premazi, ki nudijo dolgotrajno UV zaščito.
  • Dodatek plastičnim masam za izboljšanje fizikalnih in/ali kemijskih lastnosti.
  • Transparentna UV absorpcijska folija za embalažo za živila.
  • UV zaščita v polimerih (PE, PA mastebatchi).

Embaliranje
Pakiranje v 50(60 kg) in 150 L (170 kg) sode.

Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 Interna metoda min 10 %
Gostota Interna metoda ~ 1,1 g/cm3
pH Interna metoda 6 - 8
Velikost kristalitov (Scherrer) Interna metoda ~ 30 nm
Površinska modifikacija Al2O3

Tehnične informacije

Varnostni listi