Humovit sadilni

Substrat za sajenje trsnih cepljenk in sadnega drevja. Idealen za presajanje okrasnih dreves
ter grmičevja na prosto, izboljšuje strukturo tal in zadržuje vlago v tleh.


Sestava
Mešanica kisle bele in alkalne črne šote, organska pena, kokosova vlakna, dodatki in hranila potrebni za rast in razvoj.
Izbor in oblika hranil je primerna za vse vrste trajnih rastlin sajenih na prostem. Če opravimo založno gnojenje,
dognojevanje ni potrebno.


Priporočene količine
- vinogradništvo: 1,5 – 2 L/cepljenko
- sadjarstvo: 4 – 5 L/sadiko
- zelenjadarstvo: 10 – 15 L/m2

Pakiranje
80 litrov, razsuto stanje in big – bag  vreča. 

Tehnične informacije