Humovit setveni

Razkužen substrat za setev in potikanje zelenjave in okrasnih rastlin. Priporočljiv za ukoreninjanje potaknjencev občutljivih na hranila.
Substrat je prilagojen tudi za profesionalne uporabnike za setev in pikiranje v setvene platoje ali multi plošče.


Sestava
Bela šota, črna šota, kakovosten kremenčev pesek granulacije (od 0,2 do 2,00) mm, vodotopno gnojilo.
Vsebuje vsa potrebna hranila v razmerju, ki zagotavlja optimalno štirinajstdnevno rast po sejanju in pakiranju.
Nato je potrebno rastline dognojevati.


Pakiranje
20 in 50 litrov, razsuto stanje in big – bag  vreča. 

Tehnične informacije