Žveplov fungicid

Pepelin

Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Vsebina: 30g, 1 kg, 10 l/kg, 20 l/kg in 25 kg
Vsebuje: 800 g/kg (80,0 % w/w)  žveplo (S)

Namen in način uporabe
Pepelin je dotikalni fungicid za zatiranje pepelastih plesni na vinski trti, hmelju, jablanah, breskvah, kumarah, grahu in na okrasnih rastlinah. Z uporabo fungicida Peplin na površini rastline ustvarimo zaščitno prevleko, ki preprečuje klitje spor nekaterih rastlinskih bolezni. Ker je Pepelin kontaktni fungicid je potrebno nanos opraviti pred začetkom okužbe. 

Uporaba
Pepelin je preventivni fungicid za zatiranje sledečih rastlinskih bolezni:

  • oidij vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 3-6 kg/ha (30-60 g/100m2) od rastne faze BBCH 13 naprej, ko so razviti trije pravi listi, največ 8-krat v eni rastni sezoni v razmaku 7 do 10 dni;
  • jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha) na jablanah pred cvetenjem v 0,3-0,5 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (30-50 g v 10 L vode); na občutljivih sortah jablane (Rdeči delišes) je potrebno uporabiti nižje koncentracije, največ 4-krat v eni rastni dobi v razmaku 7 do 10 dni; 
  • breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na breskvah po cvetenju v 0,3-0,5 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (30-50 g v 10 L vode), največ 4-krat v eni rastni dobi v razmaku 7 do 10 dni;
  • hmeljeva pepelovka (Schaerotheca humuli) na hmelju v 0,25 % koncentraciji, ko so rastline visoke vsaj 1 m, največ 4-krat v eni rastni dobi v razmaku 7 do 10 dni; 
  • pepelovke (Oidium spp.) na kumarah in grahu v 0,1-0,2 % koncentraciji (10-20 g v 10L vode), največ 4-krat v eni rastni dobi v razmaku 7 do 10 dni;
  • šipkove pepelovke (Sphaerotheca pannosa var. Rosae) na vrtnicah v 0,35 % koncentraciji (35 g v 10 L vode);
  • pepelovke (Oidium spp.) na okrasnih rastlinah (begonije, cinerarije, krizanteme, hortenzije in drugo) v 0,1-0,3 % koncentraciji (10-30 g v 10 L vode), največ 4-krat v eni rastni dobi v razmaku 7 do 10 dni.

OPOZORILO: Odsvetujemo uporabo v času polnega cvetenja.

Fitotoksičnost 
Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili in pri temperaturah pod 28°C, ni fitotoksično.

Karenca: 28 dni za vinsko trto, 21 dni za breskve, 8 dni za hmelj, 7 dni za jablane in grah ter 3 dni za kumare (na prostem in v rastlinjaku)

Priprava sredstva za uporabo
Potrebno količino sredstva med mešanjem počasi vsipavamo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napoljena s čisto vodo. Preparat zaradi WG formulacije omogoča dobro omočljivost in sposobnost tvorbe suspenzije. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do polnega volumna. Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, speremo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoarju. Ostanke škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in poškropimo po škropljeni površini.

Mešanje (kompatibilnost):
Pepelin je kompatibilen z večino fungicidov in insekticidov. Odsvetujemo mešanje z EC pripravki in oljnimi formulacijami pripravkov. Pripravek je koroziven zato je potrebno naprave za nanašanje po uporabi dobro oprati.

Varovanje okolja
Sredstvo se lahko uporablja samo skladno z navodilom za uporabo. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju hmelja oziroma 15 m od meje brega voda 1. reda ter 10 m od meje brega 2. reda pri uporabi na vinski trti, jablanah in breskvah; 15 m od meje brega voda 1. reda ter 5 m od meje brega voda 2. reda pri uporabi na kumarah, grahu ter okrasnih rastlinah.Embalažo in neuporabljeno sredstvo odstraniti na predpisan način.

»Izdaja s potrdilom o pridobitvi znanja iz fitomedicine.«

Tehnične informacije

Varnostni listi

Kontakt

Mateja Cvikl-Marovt - prodaja
T: +386(0)3 427 6212
M: +386(0)30 998 691
e-mail: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Nande Osojnik - agro nasveti
T: +386(0)3 427 6232
M: +386(0)31 504 512
F: +0386(0)3 427 6295
e-mail: nande.osojnik@cinkarna.si

Vili Kurnik - agro nasveti
T: +386(0)3 427 6233
M: +386(0)51 367 008
e-mail: vili.kurnik@cinkarna.si

Vesna Gaberšek - tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6339
e-mail: vesna.gabersek@cinkarna.si

Karmen Veber – tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6372
e-mail: karmen.veber@cinkarna.si