Datum Vrednost (EUR)
18.04. 213,00
17.04. 211,00
16.04. 210,00

Delnice in dividende

v €
Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017
Število delnic 814.626 814.626 814.626 814.626
Tržna kapitalizacija 31.12. 144.188.802 61.911.576 131.969.412 176.773.842
Tržna cena (31.12.) 177,0 76,0 162,0 217,0
Knjigovodska vrednost delnice 31.12. 172,0 172,2 179,2 204,0
Najnižji tečaj v letu 90,0 75,0 70,5 161,1
Najvišji tečaj v letu 217,0 212,1 162,0 217,0
Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice 17,1 8,4 12,0 35,3
P / E 10,4 9,1 13,5 6,15
Kapitalski donos v % [I.-XII.] 97 -57 113 34
Dividendni donos v % 7,2 5,0 5,1 4,9
Izplačane dividende v letu (na delnico) 10,97 8,57 4,20 9,05
Izplačane dividende v letu (masa) 8.912.874 6.960.646 3.409.000 7.363.765