Datum Vrednost (EUR)
23.03. 203,00
22.03. 203,00
21.03. 202,00

Delnice in dividende

v €
Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
Število delnic 814.626 814.626 814.626 814.626
Tržna kapitalizacija 31.12. 73.316.340 144.188.802 61.911.576 131.969.412
Tržna cena (31.12.) 90,0 177,0 76,0 162,0
Knjigovodska vrednost delnice 31.12. 165,9 172,0 172,2 179,2
Najnižji tečaj v letu 64,0 90,0 75,0 70,5
Najvišji tečaj v letu 95,0 217,0 212,1 162,0
Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice 8,79 17,1 8,4 12,0
P / E 10,2 10,4 9,1 13,5
Kapitalski donos v % [I.-XII.] 14 97 -57 113
Dividendni donos v % 9,3 7,2 5,0 5,1
Izplačane dividende v letu (na delnico) 6,5 10,97 8,57 4,20
Izplačane dividende v letu (masa) 5.281.100 8.912.874 6.960.646 3.409.000