Datum Vrednost (EUR)
05.04. 205,00
04.04. 206,00
03.04. 202,00

Letna poročila