Datum Vrednost (EUR)
23.03. 203,00
22.03. 203,00
21.03. 202,00

Letna poročila