Datum Vrednost (EUR)
20.09. 247,00
19.09. 250,00
18.09. 245,00

Letna poročila