Datum Vrednost (EUR)
18.04. 213,00
17.04. 211,00
16.04. 210,00

Letna poročila