Datum Vrednost (EUR)
19.02. 200,00
18.02. 201,00
15.02. 201,00

Letna poročila