Okoljska pojasnila

7. 1. 2008
Ker se je v zadnjih tednih naše podjetje intenzivno pojavljalo v medijskih objavah, se čutimo dolžni pojasniti tudi vam, našim dolgoletnim sosedom, nekaj dejstev, saj objave v marsikaterem primeru vzbujajo strah. V želji, da vam strokovno pojasnimo vsaj nekaj dilem, smo za vas pripravili zloženko z najpogosteje zastavljenimi vprašanji in odgovori nanje.