Jesensko škropljenje sadovnjakov

11. 10. 2011
Tudi letos je bilo »škrlupno« leto, zato po obiranju priporočamo škropljenje jablan, hrušk in koščičastega sadja z bakrovim pripravkom Cuprablau Z, ki preprečuje možnost širjenja širokega spektra glivičnih bolezni v sadovnjakih, kot tudi okužbe z bakterijo hruševega ožiga.