Učinkovitost bakrovih pripravkov na jablanov škrlup (Venturia inaequalis Cooke)

22. 3. 2012