Natečaj "Ustvarimo nov dom za čebele"

27. 11. 2012

V Cinkarni Celje na različne načine sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami celjske regije ter s fakultetami vseh štirih slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Sodelovanje z osnovnimi šolami poglobimo z vsakoletnim natečajem.
 
Letos bomo osrednjo pozornost namenili čebelam in njihovemu bivališču, zato smo natečaj poimenovali »Ustvarimo nov dom za čebele«. Učenci bodo poslikali panjske končnice, ki jih bomo, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, namestili na čisto pravi čebelnjak. Zaključno prireditev bomo pripravili v okviru 140-letnice delovanja Cinkarne Celje, ki jo podjetje praznuje prihodnje leto.