Taktična vaja Poklicne gasilske enote Cinkarne Celje

4. 9. 2013
V Cinkarni Celje je v petek, 30. avgusta 2013, potekala Taktična vaja gasilcev. Njen namen je bil preveriti delovanje Načrta zaščite in reševanja v primeru industrijske nesreče. Gasilci so posredovali v simulaciji nesreče z nevarno snovjo in pogasili izmišljen požar na objektu. Uspešno izvedena vaja potrjuje, da znamo v podjetju pravilno postopati ob morebitnem pojavu nesreče, s tem pa izkazujemo svoje odgovorno ravnanje do okolja, v katerem delujemo.