Ojačitev pregrade Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak in izgradnja začasnega črpališča precejnih vod

21. 11. 2016