Na zemljiščih pod Odlagališčem nenevarnih odpadkov Bukovžlak bodo izvedli dodatna vzorčenja tal

1. 2. 2018