Objava povzetka ocene ekološkega tveganja za vodotoke zaradi onesnažene podtalnice na lokaciji Cinkarne Celje

27. 11. 2018