Velik del vlaganj namenjen odgovornemu ravnanju z okoljem

10. 3. 2021
Cinkarna Celje je lani ustvarila dobrih 172 milijonov evrov prihodkov in skoraj 19 milijonov evrov čistega dobička. To je za 12 odstotkov manj kot leto poprej, a za 34 odstotkov več od načrtovanega. Za naložbe, ki so pretežno namenjene odgovornemu ravnanju z okoljem, je podjetje lani namenilo 12,2 milijona €, letos pa načrtujejo 14,4 milijona €.

Več v sporočilu za javnost.
  • Izgradnja 4. elektrofiltra na obstoječi čistilni napravi na kalcinaciji, avtor fotografije Danilo Keše
    Izgradnja 4. elektrofiltra na obstoječi čistilni napravi na kalcinaciji, avtor fotografije Danilo Keše
  • Dela na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak, avtor fotografije Jure Hictaler
    Dela na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak, avtor fotografije Jure Hictaler