Objave - 2005

  • 11. 8. 2005
    Objava nerevidiranih izkazov za polletje 2005
  • 12. 4. 2005
    Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004
  • 10. 3. 2005
    Objava nerevidiranih podatkov za leto 2004