Objave - 2007

 • 18. 10. 2007
  Prva objava informacij o pomembnih deležih po ZTFI
 • 23. 8. 2007
  Objava nerevidiranih poslovnih rezultatov za polletje 2007
 • 19. 7. 2007
  Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave in nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja
 • 22. 5. 2007
  Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja
 • 16. 5. 2007
  Deseta skupščina
 • 19. 4. 2007
  Letni dokument 19.4.2006 – 19.4.2007
 • 12. 4. 2007
  Objava sklepov nadzornega sveta
 • 12. 4. 2007
  Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2006
 • 8. 3. 2007
  Objava nerevidiranih podatkov za leto 2006