Borza 10.05.2007

12. 4. 2007

Spremembe statuta se nanašajo pretežno na uskladitev z določili novega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), prehod na EUR ter uvedbo kosovnih delnic.