Zahteva za razširitev dnevnega reda 12. redne seje skupščine delničarjev

17. 4. 2009