Vmesno poročilo poslovodstva, 01.01.2009 do 30.09.2009

29. 10. 2009