Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 01.01.2010 do 31.03.2010

22. 4. 2010