Vmesno poročilo poslovodstva, 01.01.2010 do 30.09.2010.

27. 10. 2010