Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 1.1.2011 do 30.9.2011

26. 10. 2011