Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 1.1.2012 do 30.9.2012

14. 11. 2012