Objava nasprotnega predloga za 17. skupščino delniške družbe Cinkarna Celje, d.d.

8. 5. 2013