Obvestilo o sklepih 17. skupščine delničarjev

5. 6. 2013