Skrben okoljski pregled

5. 8. 2013

V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801, objavlja izvleček okoljevarstvenega skrbnega pregleda, katerega vsebina je razvidna iz pripetega dokumenta.