Obvestilo o izbiri svetovalne družbe

3. 10. 2013
V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča zainteresirano javnost, o podpori Uprave družbe Cinkarne Celje, d.d., pri izvedbi transparentnega mednarodnega postopka prodaje večinskega paketa delnic družbe in o izbiri svetovalne družbe v času prodajnega procesa. Vsebina obvestila je razvidna iz pripetega dokumenta.