Poročilo poslovodstva za obdobje 1.1.2013 do 30.9.2013

6. 11. 2013