Obvestilo o sklepih 18. skupščine delničarjev

3. 6. 2014