Obvestilo o podpisu aneksa št. 3 o skupnem nastopu pri prodaji deleža Cinkarne Celje, d.d.

6. 6. 2014

OBVESTILO O PODPISU ANEKSA ŠT. 3 SPORAZUMA O SKUPNEM NASTOPU PRI PRODAJI 72, 88% DELEŽA DRUŽBE CINKARNE CELJE D.D.

 V skladu s 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10, 78/11, 55/12) Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ul. 26, Celje, mat. št. 5042801 obvešča javnost, da je 5.6.2014 prejela obvestilo Modre Zavarovalnice, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, za ožjo izvedbeno – koordinacijsko delovno skupino prodajalcev, da je bil dne 19.5.2014 podpisan aneks št. 3 sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji 72, 88% deleža družbe Cinkarne Celje, d.d. Vsebina obvestila je razvidna iz pripetega dokumenta.

 Obvestilo objavljeno na spletni strani družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo pet let od datuma objave.

 

                                                                                                Uprava Cinkarne Celje, d.d.