Obvestilo o sklepih 19. skupščine delničarjev

16. 6. 2015