Obvestilo o imenovanju predsednika in namestnika Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d.

26. 8. 2015