Obvestilo o sklepih 20. skupščine delničarjev

8. 6. 2016