Objava spremembe finančnega koledarja Cinkarne Celje, d.d. za leto 2016

20. 6. 2016
Skladno s Pravili Ljubljanske borze , d.d. in veljavne zakonodaje, Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja spremembo finančnega koledarja za leto 2016, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.


Uprava družbe
                                                                                              Cinkarna Celje, d.d.